FULL Code Ninja Wolrd War | Full Code Ninja Chiến Toàn Cầu | SAGGO GAMER

Code là một thứ rất quan trọng cho game thủ nên Saggo Gamer sẽ giữ đúng lời hứa, chia sẻ cho mọi người full code Ninja Chiến toàn cầu – Full code Ninja Word War nhé. Đây cũng chính là Full code Newbie Ninja World War nên các bạn newbie nhớ sử dụng khi tham gia Ninja Chiến toàn cầu – Ninja World War ( NWW ) để nhận free Hinata và Obito khi dùng giftcode nha.

Vietnamese to English

Code is a very important thing for gamers, so Saggo Gamer will keep its promise, sharing it with everyone. This is also the Full code Ninja World War Global Force for Newbie, so all of you remember to use when participating in Ninja World War Global Force (NWW) to receive free Hinata and Obito when using giftcode.

FULL Code Ninja Wolrd War | Full Code Ninja Chiến Toàn Cầu | SAGGO GAMER

I. Giftcode Ninja chiến toàn cầu ( Vàng + Kim Cương / GOLD + DIAMOND )

76be60cc45
79126d2e6d

II. Giftcode ninja chiến toàn cầu Obito mặt nạ trắng / Code Ninja world war Global Force White Mask Obito.15f9305a2e7

13102174d90

7b6677d2cb


III. Giftcode ninja chiến toàn cầu 10 mảnh Hinata mỗi code.
Code Hinata Ninja world war Global Force – 10 Hinata Shards per code.135aa303b80
1335623ad8c13102174d901335623ad8c135aa303b80137fe3b1ee913a524842e2

13ca65414b9


BONUS :
176db7d240e
15642d5a1f4( code 10shard hinata)
15aeaed7112 ( 10shard hinata )
1792f89553a
800e90c151 (150shard obito)
7dba84707c (100shard obito)

IV. 1 số Giftcode ninja chiến toàn cầu khác (1 số code có thể đã ko sử dụng được nữa ) / Another Code Ninja world war Global Force ( May be does not work anymore )

17b83952b6f
1792f89553a
176db7d240e
1748770c9d7
1723365936f
16fdf58f30d
16b37415686
16d8b4dd65b
168e334a8cb
1668f29df13
1643b1da403
161e711109b
15f9305a2e7
1748770c9d7
1723365936f
16fdf58f30d
16d8b4dd65b
16b37415686
168e334a8cb
1668f29df13
1643b1da403
161e711109b
15f9305a2e7

20e328107f5
1e449ab3f34
1daf97bd6c3
1e1f59fea8f
1d651639554

Code Ninja World War China – Chinese Version by Saggo Gamer :

b62bfa5ba17a
b614b1e436d6
b65a8b499ff9
P.s : Các bạn có thể ghé thăm Blog chính của mình ở đây Saggo Gamer Blog’s để lấy get full code Ninja World War – Full code Ninja Chiến Toàn cầu nhé.

Author: Saggo Gamer

5 thoughts on “FULL Code Ninja Wolrd War | Full Code Ninja Chiến Toàn Cầu | SAGGO GAMER

Leave a Reply

Your email address will not be published.