FULL Code Sunny Pirates Going Merry | Full Code Kho Báu Huyền Thoại

Link tải Kho Báu Huyền Thoại : Android | iOS

Link download Sunny Pirates Going Merry : iOS (backup : here ) | Android (APK file)

Share code newbie Sunny Pirates : Going Merry | Share code tân thủ Kho báu huyền thoại

 

1.CODE GAME KHO BÁU HUYỀN THOẠI (BẢN VIỆT) 

—->Code tân thủ :
100 mảnh N.W Luffy : 18c2d07460e91
20 mảnh mũ rơm , 1 rương quà tím : 18c444fbcb1d3
100k vàng , 100 kc : 18c5b983329a1
100 thể lực : 18c72e0aa5aff
20 mảnh Going Mery : 18c8a2921f4e0
20 mảnh ACE, 1 rương đá 3, 1 rương quà tím, 1 rương 20 mảnh báu vật :
18943f86855f5
80 mảnh MiHawk, 50 mảnh Thousand Sunny, 50 mảnh Ark Maxim, 1M vàng, 400 KC, 1 rương đá 4, 1 rương báu vật
18e5bd26be843
80 mảnh Shanks Tóc đỏ, 1M vàng, 1000 KC, 1 rương đá 5
18f8a80752cfb

2.CODE GAME SUNNY PIRATES (BẢN ENGLISH)

—->Code for beginner :
300K Gold , 300 Diamond, 300 Fame Coin :
b9150938a275
b92c51aed88a
b8fdc0c14480
600K Gold , 600 Diamond, 600 Fame Coin :
b95ae29df49e
b9439a263291
Dr. Caesur Soul
b8437d0a84d2 (x5 Dr.Caeser)
bdcfc15fbf6e (x5 Dr)
b814ec1c2239 (x5 Dr)
b9cf4cef5563 (x5 Dr)
bb89adc25068 (x5 Dr)
bb72654c9568 (x5 Dr)
bc5b39f09525 (x5 Dr)
bc89cadf3661 (X5 Dr)
bc72826875e6 (x5 Dr)
b8cf2fd44125 (x5 Dr)
bf5b91456f03 (x5 Dr)
bf4448cde1f9 (x5 Dr)
bf2d0057b460 (x5 Dr)
b7a081ca3a49 (x30 Dr)
10 Blue Exp, 10 Stone Hammer, x10 Sanji Soul
b64342d2b72c
500K Gold , 1000 Diamond, 30 Iron Hammer, x30 N.W Luffy Soul :
b9722b149f72 (x30 N.W Luffy)

SPECIAL : 

x2 Super SSS Hero Pack , 3M Gold, 3000 Dimonds, x2 Gem Chest
cb2e5da7679c
x80 Whitebeard Soul , 3K Fame Coins, 3000 Dimonds
cb5cee956bb9
x80 Kuzan Soul , x2 King Lottery Tickets
ccd17603b2d9

Author: Saggo Gamer

2 thoughts on “FULL Code Sunny Pirates Going Merry | Full Code Kho Báu Huyền Thoại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *